NPRCZ 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka w naszej szkole pozyskała  1675,00 zł na zakup nowości wydawniczych do Oddziału Przedszkolnego oraz 3750,00 zł na zakup nowości  do biblioteki szkolnej.  Zakupiono 424 woluminy, w tym książki do nauki czytania, obrazkowe, z okienkami, lektury szkolne, popularnonaukowe oraz nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. W sprawie zakupu książek wzięto pod uwagę opinię nauczycieli, rodziców i uczniów.


W szkole zorganizowano wystawkę tematyczną książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pt. „Świąteczne nowości w naszej bibliotece”, zaś w bibliotece zorganizowano wystawę książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, połączoną z prezentacją nowości dla uczniów klasy I.

Realizacja w klasie III projektu edukacyjnego pt. ,,Poznajemy zawody”.