Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości i uzyskała finansowanie w kwocie 60 000 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci drukarki 3D, mikrokontrolerów, sprzętu audio-video, zestawów do obróbki drewna i metalu. Już od początku nowego roku szkolnego 2022/23 uczniowie wykorzystają zakupione wyposażenie na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.