O szkole

Gdzie się znajdujemy?

Szkoła jest położona we wsi Gąski. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Olecko.

Szkoła Podstawowa w Gąskach mieści się w 3 budynkach. Budynek główny szkoły znajduje się pod adresem Gąski 14. W tym budynku uczą się uczniowie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły i gabinet dyrektora. Na I piętrze budynku znajduje się księgowość, pokój nauczycielski, gabinet psychologa i logopedy oraz wicedyrektora.

W budynku pod adresem  Gąski 12 znajdują się sale dydaktyczne dla najmłodszych dzieci, pracownia komputerowa oraz sale doświadczania świata i integracji sensorycznej.

W budynku Gąski 35 znajdują się: sale edukacyjne dla najmłodszych dzieci, stołówka, zaplecze kuchenne, biblioteka.

W Kijewie nr 29 funkcjonuje nasz drugi zespół wychowania przedszkolnego.

Czym dysponujemy?     

  • salami dydaktycznymi wyposażonymi w monitory interaktywne, tablety, laptopy oraz szerokopasmowy internet,
  • pracownią komputerową dla uczniów klas I-III,
  • pracownią informatyki i robotyki dla uczniów klas IV-VIII,
  • salą doświadczania świata oraz integracji sensorycznej,
  • nowoczesnym wyposażeniem gabinetu psychologa i logopedy wraz z fotelem masującym,
  • salą gimnastyczną i kompleksem boisk sportowych,
  • ogrodem badawczym do prowadzenia zajęć szkolnych oraz wypoczynku
  • biblioteką,
  • zapleczem kuchennym i stołówką,

Szkoła od wielu lat kultywuje wychowanie w postawie obywatelskiej oraz patriotycznej.

Od roku 2008 szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i posiada sztandar oraz hymn szkoły.

Od lipca 2013r. przy szkole funkcjonuje Stowarzyszenie „Ku Słońcu”. Głównym jego celem jest wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej szkoły oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Działania stowarzyszenia polegają na pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów.

Realizacja wielu projektów pozwala szkole doposażyć bazę dydaktyczną w nowoczesny sprzęt  wspomagający rozwój kompetencji kluczowych uczniów.