Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

Katarzyna Kondratowicz– dyrektor szkoły;

Wojciech Ignatiuk– wicedyrektor szkoły, matematyka, doradztwo zawodowe;

Kamil Ciborowski– wychowanie fizyczne w klasach I-III;

Beata Grzęda– edukacja wczesnoszkolna w klasie I;

Marta Liszewska-Banas– edukacja wczesnoszkolna w klasie III;

Jacek Malinowski-muzyka i plastyka;

Wojciech Mikołajczyk-informatyka, wychowanie fizyczne, technika, edb, wychowawca klasy VIII;

Małgorzata Marcinkiewicz– język niemiecki;

Danuta Pieńkos– bibliotekarka;

Agnieszka Poświata– język polski, wychowawca klasy VI;

Wojciech Tatarczuk- historia, fizyka, geografia, wos, wychowawca klasy IV;

Barbara Zdanewicz– religia, wychowanie do życia w rodzinie;

Magdalena Fajęcka– matematyka, wychowawca klasy V;

Roksana Ciesnowska– edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Barbara Rouf– nauczyciel logopeda;

Anna Chmielewska- język angielski w oddziale przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego i klasach I-IV;

Iwona Grabek- edukacja wczesnoszkolna w klasie II, chemia, przyroda, biologia;

Weronika Gaworska- wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym;

Elżbieta Tumiel– język angielski w klasach V-VIII, wychowawca klasy VII;