Skrzynka urzędowa e-Doręczeń

Szkoła posiada skrzynkę urzędową e-Doręczeń.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Adres skrzynki urzędowej e-Doręczeń: AE:PL-31156-28862-AVEIC-33