Od września 2022 roku każdy nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dostępności dla uczniów i rodziców w I okresie bieżącego roku szkolnego.

Dostępność dla rodziców

Każdy drugi poniedziałek miesiąca: 19 IX, 10X, 14XI, 12XII w godzinach 15.10-16.10.

Dostępność dla uczniów

Nauczyciele będą dostępni dla uczniów w każdy pierwszy, trzeci i czwarty poniedziałek, wtorek, czwartek lub piątek miesiąca według poniższego zestawienia:

NauczycielCzas dostępności nauczyciela
Chmielewska Annaponiedziałki 14.00-15.00
Ciborowski Kamilnauczyciel nieobecny do 31.08.2022
Dąbrowska Marylawtorki 15.00-16.00
Fajęcka Magdalenaczwartki 15.10-16.10
Gaworska Weronikaczwartki 14.00-15.00
Grabek Iwonaponiedziałki 15.10-16.10
Katarzyna Kondratowiczwtorki 15.10-16.10
Grzęda Beataczwartki 14.00-15.00
Ignatiuk Wojciechponiedziałki 15.10-16.10
Liszewska- Banas Martaczwartki 13.30-14.30
Luberecka Ewanauczyciel nieobecny do 02.12.2022
Malinowski Jacekśrody 15.10-16.10
Mikołajczyk Wojciechwtorki 15.10-16.10
Milewska Annaczwartki 15.10-16.10
Osiecka-Żukowska Izabelaśrody 13.30-14.30
Pieńkos Danutaczwartki 15.10-16.10
Poświata Agnieszkawtorki 15.10-16.10
Rouf Barbaraśrody 15.05-15.35
Tatarczuk Wojciechpiątki 15.10-16.10
Tumiel Elżbietawtorek 15.10-16.10
Waszczuk Ilonaczwartki 15.00-16.00
Zdanewicz Barbaraczwartki 15.10-16.10