Konta bankowe szkoły i Rady Rodziców

Konto główne szkoły

PKO Bank Polski Oddział w Olecku

39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 

Na to konto rodzice mogą uiszczać opłaty za obiady w szkole, wydanie duplikatu dokumentu szkolnego, np. legitymacji.

Konto Rady Rodziców

20 1020 4724 0000 3602 0088 4163

Dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 40 zł od rodziny.

Prosimy serdecznie o wpłatę na konto Rady Rodziców.

Dziękujemy za to cenne wsparcie.