Rada pedagogiczna

Katarzyna Kondratowicz– dyrektor, nauczyciel dyplomowany, technika, zajęcia logopedyczne

Wojciech Ignatiuk– wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, matematyka i informatyka

Kamil Ciborowski– nauczyciel mianowany, język angielski

Maryla Dąbrowska– nauczyciel dyplomowany, edukacja przedszkolna w oddziale przedszkolnym

Paula Dymińska-Sawicka– nauczyciel kontraktowy, psycholog szkolny, wychowawca klasy VIII

Iwona Grabek– nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, biologia

Beata Grzęda– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, edukacja przedszkolna w ZWP

Anna Kukulska-Sułek– nauczyciel stażysta, edukacja muzyczna i plastyczna, biologia, przyroda, wychowawca klasy IV

Marta Liszewska-Banas– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II

Jacek Malinowski– nauczyciel dyplomowany, muzyka i plastyka

Wojciech Mikołajczyk– nauczyciel dyplomowany, informatyka, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII

Anna Milewska– nauczyciel dyplomowany, język angielski w klasach I-III, język rosyjski, edukacja przedszkolna w ZWP

Mariusz Luberecki– nauczyciel dyplomowany religia

Danuta Pieńkos– nauczyciel mianowany, bibliotekarka

Agnieszka Poświata– nauczyciel dyplomowany, język polski, wychowawca klasy VI

Wiesława Stankonowicz– nauczyciel dyplomowany, chemia

Wojciech Tatarczuk- nauczyciel dyplomowany, historia, fizyka, geografia, wos, edb, wychowawca klasy V

Barbara Zdanewicz– nauczyciel dyplomowany, religia, wychowanie do życia w rodzinie

Mariusz Luberecki– nauczyciel mianowany, religia

Ewa Luberecka– nauczyciel mianowany, matematyka

Jarosław Bańkowski– nauczyciel dyplomowany, język polski