Katarzyna Kondratowicz– dyrektor, nauczyciel dyplomowany, technika;

Wojciech Ignatiuk– wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, matematyka i informatyka;

Kamil Ciborowski– nauczyciel mianowany, język angielski;

Paula Dymińska-Sawicka– nauczyciel mianowany, psycholog szkolny, chemia;

Beata Grzęda– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Marta Liszewska-Banas– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I;

Jacek Malinowski– nauczyciel dyplomowany, muzyka i plastyka;

Wojciech Mikołajczyk– nauczyciel dyplomowany, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, edb;

Anna Milewska– nauczyciel dyplomowany, język rosyjski, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego, wychowawca klasy V;

Mariusz Luberecki– nauczyciel mianowany, religia;

Danuta Pieńkos– nauczyciel mianowany, bibliotekarka;

Agnieszka Poświata– nauczyciel dyplomowany, język polski, wychowawca klasy VIII;

Wojciech Tatarczuk- nauczyciel dyplomowany, historia, fizyka, geografia, wos, wychowawca klasy VII;

Barbara Zdanewicz– nauczyciel dyplomowany, religia, wychowanie do życia w rodzinie;

Ewa Luberecka– nauczyciel mianowany, matematyka, wychowawca klasy VI;

Ilona Waszczuk– nauczyciel kontraktowy, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Barbara Rouf– nauczyciel kontraktowy, logopedia;

Anna Chmielewska- nauczyciel stażysta, język angielski w oddziale przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego i klasach I-III;

Anna Kozikowska- nauczyciel dyplomowany, biologia;

Weronika Gaworska- nauczyciel kontraktowy, edukacja przedszkolna w oddziale przedszkolnym;

Beata Chojęta- nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III;

Izabela Osiecka-Żukowska- nauczyciel mianowany, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IV;