Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

Katarzyna Kondratowicz– dyrektor, nauczyciel dyplomowany, technika;

Wojciech Ignatiuk– wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, matematyka i informatyka;

Kamil Ciborowski– nauczyciel mianowany, język angielski;

Maryla Dąbrowska– nauczyciel dyplomowany, edukacja przedszkolna w oddziale przedszkolnym;

Paula Dymińska-Sawicka– nauczyciel mianowany, psycholog szkolny, chemia;

Iwona Grabek– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, biologia;

Beata Grzęda– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Marta Liszewska-Banas– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III;

Jacek Malinowski– nauczyciel dyplomowany, muzyka i plastyka;

Wojciech Mikołajczyk– nauczyciel dyplomowany, informatyka, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIII;

Anna Milewska– nauczyciel dyplomowany, język angielski w klasach I-III, język rosyjski, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego, wychowawca klasy IV;

Mariusz Luberecki– nauczyciel dyplomowany, religia;

Danuta Pieńkos– nauczyciel mianowany, bibliotekarka;

Agnieszka Poświata– nauczyciel dyplomowany, język polski, wychowawca klasy VII;

Wojciech Tatarczuk- nauczyciel dyplomowany, historia, fizyka, geografia, wos, edb, wychowawca klasy VI;

Barbara Zdanewicz– nauczyciel dyplomowany, religia, wychowanie do życia w rodzinie;

Ewa Luberecka– nauczyciel mianowany, matematyka, wychowawca klasy V;

Jarosław Bańkowski– nauczyciel dyplomowany, język polski;

Ilona Waszczuk– nauczyciel stażysta, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Barbara Rouf– nauczyciel stażysta, logopedia;