Katarzyna Kondratowicz– dyrektor szkoły , nauczyciel dyplomowany;

Wojciech Ignatiuk– wicedyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany, matematyka, doradztwo zawodowe;

Kamil Ciborowski– urlop na poratowanie zdrowia do 31.08.2022, nauczyciel mianowany, język angielski;

Paula Dymińska-Sawicka– nauczyciel mianowany, psycholog szkolny, chemia;

Beata Grzęda– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Marta Liszewska-Banas– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II;

Jacek Malinowski– nauczyciel dyplomowany, muzyka i plastyka;

Wojciech Mikołajczyk– nauczyciel dyplomowany, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, edb, wychowawca klasy VII;

Anna Milewska– nauczyciel dyplomowany, język rosyjski, przyroda, edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego, wychowawca klasy VI;

Danuta Pieńkos– nauczyciel mianowany, bibliotekarka;

Agnieszka Poświata– nauczyciel dyplomowany, język polski, wychowawca klasy V;

Wojciech Tatarczuk- nauczyciel dyplomowany, historia, fizyka, geografia, wos, wychowawca klasy VIII;

Barbara Zdanewicz– nauczyciel dyplomowany, religia, wychowanie do życia w rodzinie;

Ewa Luberecka– urlop na poratowanie zdrowia do 02.12.2022, nauczyciel mianowany, matematyka, wychowawca klasy VII;

Ilona Waszczuk– edukacja przedszkolna w zespole wychowania przedszkolnego;

Barbara Rouf– nauczyciel logopeda;

Anna Chmielewska- język angielski w oddziale przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego i klasach I-III;

Iwona Grabek- nauczyciel dyplomowany, biologia;

Weronika Gaworska- nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym;

Izabela Osiecka-Żukowska- nauczyciel mianowany, wychowanie fizyczne;

Elżbieta Tumiel– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawca klasy I;

Magdalena Fajęcka- nauczyciel mianowany, matematyka, wychowawca klasy IV;

Maryla Dąbrowska- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkole w oddziale przedszkolnym;