Rada pedagogiczna

 • Katarzyna Kondratowicz– dyrektor, nauczyciel dyplomowany, technika, zajęcia logopedyczne
 • Wojciech Ignatiuk– wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, matematyka i informatyka
 • Kamil Ciborowski– nauczyciel mianowany, język angielski
 • Maryla Dąbrowska– nauczyciel dyplomowany, edukacja przedszkolna w oddziale przedszkolnym
 • Paula Dymińska-Sawicka– nauczyciel kontraktowy, psycholog szkolny, wychowawca klasy VIII
 • Iwona Grabek– nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, biologia
 • Beata Grzęda– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, edukacja przedszkolna w ZWP
 • Anna Kukulska-Sułek– nauczyciel stażysta, edukacja muzyczna i plastyczna, biologia, przyroda, wychowawca klasy IV
 • Marta Liszewska-Banas– nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
 • Jacek Malinowski– nauczyciel dyplomowany, muzyka i plastyka
 • Wojciech Mikołajczyk– nauczyciel dyplomowany, informatyka, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII
 • Anna Milewska– nauczyciel dyplomowany, język angielski w klasach I-III, język rosyjski, edukacja przedszkolna w ZWP
 • Mariusz Luberecki– nauczyciel dyplomowany religia
 • Danuta Pieńkos– nauczyciel mianowany, bibliotekarka
 • Agnieszka Poświata– nauczyciel dyplomowany, język polski, wychowawca klasy VI
 • Wiesława Stankonowicz– nauczyciel dyplomowany, chemia
 • Wojciech Tatarczuk- nauczyciel dyplomowany, historia, fizyka, geografia, wos, edb, wychowawca klasy V
 • Barbara Zdanewicz– nauczyciel dyplomowany, religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Mariusz Luberecki– nauczyciel mianowany, religia
 • Ewa Luberecka– nauczyciel mianowany, matematyka
 • Jarosław Bańkowski– nauczyciel dyplomowany, język polski