Opieka stomatologiczna nad uczniami

Opiekę stomatologiczną nad uczniami szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko sprawuje podmiot wykonujący działalność leczniczą w DENTOBUSIE, tj. Ekodent Sp.z.o.o ul. Krypska 30a, 04-082 Warszawa. Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Olecko w dniu 03.04.2020 r.