Stołówka

STOŁÓWKA SZKOLNA

zaprasza na ciepłe obiady w formie dwudaniowych posiłków w godzinach: 10.30 – 14.00

Koszt dziennego posiłku dla ucznia w roku szkolnym 2023/2024 – 5,50 zł

Wpłat można dokonywać na konto:

39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 

lub u intendentki- Teresy Piekarskiej

Opłata za obiady w STYCZNIU 2024:
14 x 5,50 zł = 77 zł
Wpłata do 10.01.2024 r

Jadłospis

Informujemy, że brak zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole korzystającego ze stołówki skutkuje naliczeniem opłaty za obiad. Nieobecność dziecka w szkole należy zgłaszać do godziny 8.00 do intendentki Teresy Piekarskiej tel. 502 655 126. W sytuacji, gdy z nieuzasadnionych przyczyn rodzic/ prawy opiekun nie wnosi terminowo opłaty za wydawane obiady, dziecko/uczeń zostaje wykreślony z listy korzystających ze stołówki.

Regulamin stołówki szkolnej wraz z załącznikami (do pobrania, wydrukowania):