STOŁÓWKA SZKOLNA

zaprasza na ciepłe obiady w formie dwudaniowych posiłków w godzinach: 10.30 – 14.00

Koszt dziennego posiłku dla ucznia w roku szkolnym 2022/2023 – 5,50 zł

Wpłat można dokonywać na konto:

39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 

lub u intendentki

Opłata za obiady w WRZEŚNIU 2023:
15 x 5,50 zł = 82,50 zł
Wpłata do 18.09.2023 r

Informujemy, że brak zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole korzystającego ze stołówki skutkuje naliczeniem opłaty za obiad. Nieobecność dziecka w szkole należy zgłaszać do godziny 8.00 do intendentki Teresy Piekarskiej tel. 502 655 126. W sytuacji, gdy z nieuzasadnionych przyczyn rodzic/ prawy opiekun nie wnosi terminowo opłaty za wydawane obiady, dziecko/uczeń zostaje wykreślony z listy korzystających ze stołówki.

Regulamin stołówki szkolnej wraz z załącznikami (do pobrania, wydrukowania):