Mały Piłsudczyk

„Mały Piłsudczyk” to gazetka szkolna wydawana od wielu lat w naszej szkole. Każdy jej numer jest rezulatem pracy wielu uczniów i opiekuna gazetki- Pani Anny Milewskiej. Uczestniczący w tworzeniu gazetki uczniowie nabywają wiele kompetencji kluczowych oraz rozwijają swoje dziennikarskie zainteresowania.