Maciej Kubuj- przewodniczący rady rodziców

Pozostali członkowie rady rodziców:

  1. Tomasz Topolski
  2. Małgorzata Juszkiewicz
  3. Marcin Iszkuło
  4. Izabela Golub
  5. Urszula Ryczko
  6. Joanna Iszkuło
  7. Izabela Sznurkowska

Klasowe rady rodziców

Klasa Iprzewodniczący: Topolski Tomasz
członek: Chalecka Anna
członek: Dzierżyk Emilia
Klasa IIprzewodnicząca: Juszkiewicz Małgorzata
członek: Chalecka Anna
członek: Laskowska Anna
Klasa IIIprzewodnicząca: Iszkuło Marcin
członek: Wierzbińska Justyna
członek: Kaszkiel Patryk
Klasa IVprzewodnicząca: Golub Izabela
członek: Słowikowska Natalia
członek: Juszkiewicz Małgorzata
Klasa Vprzewodnicząca: Ryczko Urszula
członek: Truchel Paulina
członek: Bielecka Beata
Klasa VIprzewodnicząca: Iszkuło Joanna
członek: Warakomska Wioletta
członek: Brzozowski Łukasz
Klasa VIIprzewodniczący: Kubuj Maciej
członek: Laskowska Anna
członek: Wierzbińska Młgorzata
Klasa VIIIprzewodnicząca: Sznurkowska Izabela
członek: Jarmołowicz Krzysztof
członek: Sokalska Iwona