Ubezpieczenie NNW ucznia

Rada Rodziców zadecydowała, że w roku szkolnym 2023/2024 ubezpieczenie dzieci i uczniów będzie obsługiwała firma PZU.
Poniżej znajduje się lista wariantów ubezpieczenia wraz z linkiem do strony, przez którą rodzic/prawny opiekun dokonuje zgłoszenia ubezpieczenia i wpłaty za ubezpieczenie.
Informujemy, że rodzic/ prawny opiekun może dokonać wpłaty za ubezpieczenie w sekretariacie szkoły jedynie za warianty 3, 4 lub 5.

  • Propozycja 1 – suma ubezpieczenia 12 000 zł, składka roczna 30 zł
  • Propozycja 2 – suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka roczna 37 zł
  • Propozycja 3 – suma ubezpieczenia 20 000 zł, składka roczna 48 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/t33gxy

  • Propozycja 4 – suma ubezpieczenia 30 000 zł, składka roczna 55 zł
  • Propozycja 5 – suma ubezpieczenia 50 000 zł, składka roczna 91 zł
  • Propozycja 6 – suma ubezpieczenia 70 000 zł, składka roczna 121 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/agp3lu

  • Propozycja 7 – suma ubezpieczenia 100 000 zł, składka roczna 161 zł
  • Propozycja 8 – suma ubezpieczenia 150 000 zł, składka roczna 237 zł
  • Propozycja 9 – suma ubezpieczenia 220 000 zł, składka roczna 349 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/jgqap5