W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze oferty firmy Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Poniżej do pobrania są deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia oraz warianty ubezpieczenia.

Isnieje także wypełnienia deklaracji przystapienia do ubezpieczenia i wybrania odpowiedniego wariantu ubezpieczenia poprzez formularz elektroniczny:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=CFD66709A5E164B228729DA24F57576871B8F0CE89B98448AF57BD3302F393BD