Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
Gąski 14, 19-400 Olecko
sekretariat szkoły tel. 87 523 03 76 e-mail: sekretariat@spgaski.edu.pl

Katarzyna Kondratowicz- dyrektor szkoły tel. 512 324 937

Wojciech Ignatiuk- wicedyrektor szkoły tel. 510 823 439

Aleksandra Stańczyk- inspektor danych osobowych e-mail kontakt@wbsystem.pl

Teresa Piekarska- intendentka tel. 502 655 126