Informacje o szkole

Informacje o Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach i zakresie jej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo oraz tekstu łatwego do czytania.