PRZEWODNICZĄCA: Sylwia Wieloch

SKARBNIKMaciej  Jeżewski

SEKRETARZ: Aneta Życzewska

CZŁONKOWIE:

  • Izabela Golub

  • Elwira Rembelińska

  • Bernard Burba

  • Monika Wrochniak

  • Marta Jankowska

  • Joanna Iszkuło

  • Iwona Zielińska

 

KLASOWE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

przewodniczący: Iwona Zielińska

skarbnik: Agnieszka Dąbrowska

sekretarz: Marta Zaręba