Informujemy, że wpłaty na ubezpieczenie dzieci należy dokonać do 10 października 2018 r. w sekretariacie szkoły. Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane, co skutkuje brakiem objęcia dziecka ubezpieczeniem szkolnym NNW.

Rada Rodziców podjęła decyzję o grupowym ubezpieczeniu dzieci w roku szkolnym 2018/19 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA. Zakres i składka roczna do wyboru  przez rodziców – warianty w załaczeniu.

 

Załącznik do pobrania:

Warianty ubezpieczenia i koszt składki

PRZEWODNICZĄCA: Sylwia Wieloch

SKARBNIK: Anna Chmielewska

SEKRETARZ: Iwona Zielińska

CZŁONKOWIE:

  • Anna Chalecka

  • Monika Soroko

  • Bernard Burba

  • Izabela Golub

 

KLASOWE RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019